Základní údaje

INOX A/S

Address:
Boeletvej 7-17
8680, Ry
Denmark
ID.NO.:  
Phone: +45-87880086
Location:PAV V / 091

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Stainless steels