Základní údaje

Helaxa bvba

Address:
Postbaan 68
2910, Essen
Belgium
ID.NO.:  
Phone: +32-32371740
Location:PAV V / 028

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.01 Flat products