Základní údaje

GAMMA STEEL s.c. J. Feitek, A. Kwiatkowska

Address:
Ul. Źródlana 18
87-100, Toruń
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-605265600
+48-605274600
Location:PAV V / 104

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 04.01.03 Formed sheets