Základní údaje

Felix Steel a.s.

Address:
Hvězdova 1716/2b
140 00, Praha 4
Czech Republic
ID.NO.: 26819279
Phone: +420-596241291
Location:PAV V / 103

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02 Stainless steels