Základní údaje

Deutsche Nickel GmbH

Address:
Rosenweg 15
58239, Schwerte
Germany
ID.NO.: 31659610620
Phone: +49-2304108294
Location:PAV V / 072

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 02.11.01 Nickel superalloys