Katalog bude zpřístupněn dne 7. 5. 2019 i-Katalog předchozího ročníku

Stainless

Stainless

15. - 16. 5. 2019

Profil

Mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí STAINLESS se na brněnském výstavišti koná od roku 2009. Jde o vysoce specializované setkání průmyslu korozivzdorných ocelí s masivní zahraniční účastí jak mezi vystavovateli, tak mezi návštěvníky. Na veletrhu participuje sto padesát firem, z toho je osmdesát procent zahraničních, což je v portfoliu veletrhů konaných na brněnském výstavišti nejvyšší podíl. Mezi odbornými návštěvníky - kterých přichází více jak tisíc je tento podíl takřka čtyřicet procent.

Obory zastoupené na veletrhu

 • 01 Suroviny a materiály pro výrobu korozivzdorných ocelí
  • 01.01 Vysokopecní surové železo
  • 01.02 Šrot
  • 01.03 Legury, feroslitiny
 • 02 Korozivzdorné oceli
  • 02.01 Korozivzdorné oceli dle EN 10027-2
   • 02.01.01 EN 1.40xx
   • 02.01.02 EN 1.41xx
   • 02.01.03 EN 1.43xx
   • 02.01.04 EN 1.44xx
   • 02.01.05 EN 1.45xx
   • 02.01.06 EN 1.46xx
  • 02.02 Feritické oceli
   • 02.02.01 SAE 400 feritické
   • 02.02.02 Superferitické oceli
  • 02.03 Martenzitické a precipitačně vytvrditelné oceli
   • 02.03.01 SAE 400 martenzitické oceli
   • 02.03.02 Precipitačně vytvrditelné martenzitické oceli
   • 02.03.03 Sumermartenzitické korozivzdorné oceli
  • 02.04 Austenitické oceli
   • 02.04.01 SAE typ 100, 200, 300
   • 02.04.02 Precipitačně vytvrditelné austenitické oceli
   • 02.04.03 Superaustenitické korozivzdorné oceli
  • 02.05 Duplexní (austeniticko-feritické) oceli
   • 02.05.01 Superduplexní korozivzdorné oceli
  • 02.06 Žáruvzdorné oceli
   • 02.06.01 EN 1.47xx
   • 02.06.02 EN 1.48xx
   • 02.06.03 Feritické žáruvzdorné oceli
    • 02.06.03.01 SAE typ 500
   • 02.06.04 Austenitické a austeniticko-feritické žáruvzdorné oceli
  • 02.07 Žáropevné oceli
   • 02.07.01 EN 1.49xx
   • 02.07.02 Martenzitické žáropevné oceli
   • 02.07.04 SAE typ 600 martenzitické a precipitačně vytvrditelné
   • 02.07.05 Austenitické žáropevné oceli
   • 02.07.06 SAE typ 600 austenitické
  • 02.08 Speciální korozivzdorné oceli
   • 02.08.01 Maraging, TRIP oceli
  • 02.09 Svařitelné, stabilizované korozivzdorné oceli
  • 02.10 Korozivzdorné oceli na odlitky
  • 02.11 Speciální slitiny, superslitiny
   • 02.11.01 Niklové superslitiny
   • 02.11.02 Kobaltové superslitiny
   • 02.11.03 Titan, titanové slitiny
   • 02.11.04 Tantal, zirkonium a jiné speciální materiály
  • 02.12 Materiály vyráběné práškovou metalurgii, ODS oceli
 • 03 Hutní polotovary z korozivzdorných ocelí
  • 03.01 Ingoty a kontislitky
  • 03.02 Bloky, sochory, bramy
 • 04 Hutní výrobky z korozivzdorných ocelí
  • 04.01 Ploché výrobky
   • 04.01.01 Ploché výrobky válcované za tepla, plechy, pásy
   • 04.01.02 Ploché výrobky válcované za studena, plechy, pásy
   • 04.01.03 Plechy tvarované
   • 04.01.04 Sestavované ploché výrobky - plechy, pásy, desky
   • 04.01.99 Ploché výrobky jiné
  • 04.02 Dlouhé výrobky
   • 04.02.01 Dráty
    • 04.02.01.01 Dráty válcované za tepla
    • 04.02.01.02 Dráty tažené za studena
   • 04.02.02 Tyče jednoduchého průřezu tvářené za tepla - plné a duté
   • 04.02.03 Tyče tažené, loupané, broušené
   • 04.02.04 Dlouhé výrobky s výstupky nebo žebírky (betonářská ocel)
   • 04.02.05 Tyče tvarového průřezu válcované za tepla
   • 04.02.06 Profily svařované, tvářené
   • 04.02.07 Trubky bezešvé, svařované
   • 04.02.99 Dlouhé výrobky jiné
  • 04.03 Výrobky specifických tvarů
   • 04.03.01 Dna tvářená z plechu
  • 04.04 Plátované výrobky, plátování
  • 04.98 Speciální hutní výrobky z korozivzdorných ocelí vyrobené na zakázku
  • 04.99 Hutní výrobky z korozivzdorných ocelí jiné
 • 05 Výrobky sléváren, kováren a lisoven z korozivzdorných ocelí
  • 05.01 Odlitky z korozivzdorných ocelí
   • 05.01.01 Přesné odlitky z korozivzrodných ocelí
   • 05.01.02 Odlitky z austenitických korozivzdorných ocelí
   • 05.01.03 Odlitky z feritických korozivzdorných ocelí
   • 05.01.04 Odlitky z duplexních korozivzdorných ocelí
  • 05.02 Výkovky z korozivzdorných ocelí
   • 05.02.01 Zápustkové výkovky z korozivzdorných ocelí
   • 05.02.02 Volně kované výkovky z korozivzdorných ocelí
  • 05.03 Výlisky z korozivzdorných ocelí
  • 05.04 Extrudované výrobky z korozivzdorných ocelí
 • 06 Výrobky z korozivzdorných ocelí
  • 06.01 Ložiska a jejich části
  • 06.02 Ozubená kola
  • 06.03 Pružiny a pružné elementy
  • 06.04 Těsnění, vlnovce
  • 06.05 Díly dopravní a manipulační techniky, pásy, řetězy, řemeny
  • 06.06 Filtry, síta
  • 06.07 Hadice, armatury, fitinky, rychlospojky, příruby, pneumatické hadice
  • 06.08 Pojezdová kola, kladky, lanovice
  • 06.09 Montážní prvky
   • 06.09.01 Spojovací materiál, upevňovací a ochranné prvky
  • 06.10 Velkoobjemové nádrže, cisterny, sila, zásobníky, kotle
  • 06.11 Nádoby, sudy, kanystry, kontejnery, bedny, přepravky
  • 06.12 Lana, šňůry, pásky
  • 06.13 Výrobky z ohýbaného drátu, řetězy
  • 06.14 Stavební dílce a konstrukce, výztuže do betonu
   • 06.14.01 Sloupy, nosníky, schodiště, architektonické a stavební prvky
   • 06.14.02 Kotevní systémy
   • 06.14.03 Konstrukční prvky pro vzduchotechnická zařízení a systémy
  • 06.15 Prvky a systémy kanalizace
  • 06.16 Trubky pro ochranu kabelů
  • 06.17 Konstrukční prvky pro úpravny vody
  • 06.18 Sanitární technika
  • 06.19 Trubky pro pitnou vodu
  • 06.20 Zařízení na ukládání a odstraňování odpadků
  • 06.21 Produktovody a příslušenství
  • 06.22 Lékařské nástroje a pomůcky
  • 06.23 Přístroje a zařízení pro laboratoře
  • 06.99 Výrobky z korozivzdorných ocelí jiné
 • 07 Stroje, zařízení, vybavení pro úpravu a zpracování korozivzdorných ocelí
  • 07.01 Stroje a zařízení pro svařování, řezání a pájení
   • 07.01.01 Svařování plamenem
   • 07.01.02 Svařování el. obloukem
   • 07.01.03 Svařování a řezání plasmou
   • 07.01.04 Svařování a řezání elektronovým a laserovým paprskem
   • 07.01.05 Přídavné a pomocné materiály pro svařování, řezání a pájení
   • 07.01.06 Stroje a zařízení pro řezání vodním paprskem
  • 07.02 Stroje a zařízení pro třískové obrábění (řezání, soustružení, frézování, vrtání)
   • 07.02.01 Nástroje a pomocné materiály pro třískové obrábění
   • 07.02.02 Nástroje z nástrojových ocelí monolitické
   • 07.02.03 Nástroje ze slinutých karbidů monolitické
   • 07.02.04 Vyměnitelné břitové destičky
   • 07.02.05 Držáky vyměnitelných břitových destiček
  • 07.03 Stroje a zařízení pro tváření
   • 07.03.01 Nástroje a pomocné materiály pro tváření
  • 07.04 Ruční nářadí pro opracování korozivzdorných ocelí
  • 07.05 Pece a jejich příslušenství pro tepelné zpracování a úpravy
   • 07.05.01 Přídavné a pomocné materiály pro tepelné zpracování a úpravy
  • 07.06 Stroje a zařízení na čištění a úpravu povrchů
   • 07.06.01 Odmašťovací a čisticí zařízení
    • 07.06.01.01 Čisticí a odmašťovací prostředky
   • 07.06.02 Otryskávací stroje
    • 07.06.02.01 Abraziva pro otryskávací stroje
   • 07.06.03 Kartáčovací stroje a jejich příslušenství
   • 07.06.04 Mořicí a pasivační zařízení
    • 07.06.04.01 Mořicí lázně, pasty, gely
   • 07.06.05 Brousicí a lešticí zařízení a jejich příslušenství
    • 07.06.05.01 Zařízení a příslušenství pro elektrochemické leštění povrchu
  • 07.07 Nátěrové hmoty vhodné pro korozivzdorné oceli
  • 07.08 Zařízení a příslušenství pro zpracování šrotu a likvidaci odpadů
  • 07.09 Pracovní ochranné a bezpečnostní prostředky a pomůcky
  • 07.10 Technické plyny
  • 07.99 Stroje, zařízení, vybavení pro úpravu a zpracování korozivzdorných ocelí jiné
 • 08 Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro oblast korozivzdorných ocelí
  • 08.01 Systémy pro řízení výrobních firem, projektování a design, CAD, CAM
  • 08.02 Zařízení a systémy pro měření technologických veličin a kontrolu kvality výroby
  • 08.03 Zařízení pro mechanické zkoušky
  • 08.04 Přístroje a zařízení pro zkoumání mikrostruktury materiálu
  • 08.05 Přístroje a zařízení pro chemickou analýzu
  • 08.06 Přístroje a zařízení pro nedestruktivní defektoskopii
  • 08.99 Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro oblast korozivzdorných ocelí jiná
 • 09 Služby v oblasti korozivzdorných ocelí
  • 09.01 Výzkum v oblasti metalurgie a zpracování korozivzdorných ocelí
  • 09.02 Zpracování korozivzdorných ocelí na zakázku
   • 09.02.01 Dělení, řezání (nůžky, pily, laser, plazma, vysokotlaký vodní paprsek) na zakázku
   • 09.02.02 Svařování, pájení na zakázku
   • 09.02.03 Tváření na zakázku
   • 09.02.04 Třískové obrábění (soustružení, frézování, vrtání) na zakázku
   • 09.02.05 Tepelné úpravy na zakázku
   • 09.02.06 Povrchové úpravy na zakázku
   • 09.02.07 Výroba dílů na zakázku
   • 09.02.99 Zpracování korozivzdorných ocelí na zakázku jiné
  • 09.03 Poradenství, inženýrské a projekční služby pro oblast použití a zpracování korozivzdorných ocelí
   • 09.03.01 Korozní zkoušky
  • 09.04 Servis a opravy strojů na zpracování korozivzdorných ocelí
  • 09.05 Repasované stroje na zpracování korozivzdorných ocelí
  • 09.06 Výroba prototypových a jednoúčelových zařízení pro zpracování korozivzdorných ocelí
  • 09.09 Technologie, projekty a dodávky pro oblast zpracování korozivzdorných ocelí
  • 09.10 Nakladatelství, odborná literatura, tisk pro oblast korozivzdorných ocelí
  • 09.11 Instituce a organizace v oblasti korozivzdorných ocelí
  • 09.12 Odborné kurzy a vzdělávání v oblasti korozivzdorných ocelí
  • 09.99 Výzkum, služby, instituce v oblasti korozivzdorných ocelí jiné

Základní údaje

Název:
Stainless

Datum konání:
15. - 16. 5. 2019

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/stainless/stainless-2019/