Základní údaje

Zaibertová Kateřina

Address:
Mladoboleslavská 463
197 00, Praha - Kbely
Czech Republic
ID.NO.: 71633189
Phone: +420-776549404
WWW:  
Location:PAV V / 089

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.01 Clothes for sport and leisure