Základní údaje

Pojišťovna VZP, a.s.

Address:
Ke Štvanici 656/3
186 00, PRAHA 8 - Karlín
Czech Republic
ID.NO.: 27116913
Phone: +420-233006282
Location:PAV A2 / 014

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 29.02 Associations