Základní údaje

Petra Bartoňková

Address:
Skácelova 1648/24
612 00, brno
Czech Republic
ID.NO.: 87646099
Phone: +420-605221309
Location:PAV A2 / 010

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 20.01 Fashion