Základní údaje

KERAVAZY, s.r.o.

Address:
Dolecká 117
551 01, Jaroměř
Czech Republic
ID.NO.: 60913584
Phone: +420-603255027
+420-604146489

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 08.05 Arms, equipment for sports shooting