Základní údaje

It´s my life! a.s.

Address:
Plotní 688/75
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 04161823
Phone: +420-732177420

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03.06 Nutrition for fitness and sport