Základní údaje

Dominik Nekolný

Address:
U Uhrineveske obory
104 00, Praha 10
Czech Republic
ID.NO.: 76593525
Phone: +420-777687900
WWW:  
Location:PAV V / 007

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.04 Clothes and accessories for street sport