Základní údaje

DK PHARMA, s.r.o.

Address:
V Zahradách 224
251 01, Světice
Czech Republic
ID.NO.: 02755491
Phone: +420-602641147
Location:PAV A2 / 018

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 25.02 Body care and bio products