Základní údaje

Believe, s.r.o.

Address:
Horná 12
974 01, Banská Bystrica, Slovensko
Slovakia
ID.NO.: 45986592
Phone: +421-484163342
+421-905248976
Location:PAV P / 029

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 03 Fitness and physiotherapy equipment