Základní údaje

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Adresa:
Strnady 136
252 02, Jíloviště
Česká republika
IČO: 00020702
Telefon: +420-257892222
Umístění:PAV Z / 046