Základní údaje

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Address:
Pod Juliskou 1621/5
160 00, Praha 6
Czech Republic
ID.NO.: 00000205
Phone: +420-220405121
+420-220405167
WWW: www.vls.cz
Location:PAV Z / 029

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories