Základní údaje

LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

Adresse:
Námestie SNP 8
975 66, Banská Bystrica
Slowakei
ID-Nr.: 36038351
Telefon: +421-484344111
Standort:VP F / 003

Die Firma befindet sich am Stand:

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.

Umístění v areálu výstavište

Klicken Sie auf einen markierten Pavillon die Stand-lage anzuzeigen.
Konkrétní stánek v pavilonu

Produktkategorien des Ausstellers