Základní údaje

LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

Address:
Námestie SNP 8
975 66, Banská Bystrica
Slovakia
ID.NO.: 36038351
Phone: +421-484344111
Location:VP F / 003

Company exhibits at stand:

DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories