Základní údaje

Lesy České republiky, s.p.

Adresa:
Přemyslova 1106/19
500 08, Hradec Králové
Česká republika
IČO: 42196451
Telefon: +420-956999111
Umístění:PAV Z / 046

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Zaměřujeme se na trvale udržitelné hospodaření v lesích ve vlastnictví státu, činnost odborného lesního hospodáře, ochrannou službu v lesích a správu drobných vodních toků.