Základní údaje

Lesy České republiky, s.p.

Address:
Přemyslova 1106/19
500 08, Hradec Králové
Czech Republic
ID.NO.: 42196451
Phone: +420-956999111
Location:PAV Z / 050

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu