Základní údaje

Ivo Štorek

Address:
Pod Černým vrchem 5747
430 01, Chomutov
Czech Republic
ID.NO.: 49878379
Phone: +420-603341832
Location:PAV Z / 080

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 57.05 Hunting arms