Základní údaje

HA-SOFT, s.r.o.

Address:
Rokycanova 17
615 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 46345680
Phone: +420-548422440

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 58.04 Consultancy in forestry