Základní údaje

Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví

Address:
Zemědělská 3
613 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 26574381
Phone: +420-604835850
Location:PAV Z / 062

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories