Základní údaje

BETALOV, s.r.o.

Address:
Hollého 1854/9, Budova COV
927 05, Šala-Veča
Slovakia
ID.NO.: 36554855
Phone:
Location:PAV Z / 034

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 57.09 Clothing and tackle for hunters