Katalog bude zpřístupněn dne 19. 3. 2020 i-Katalog předchozího ročníku

Silva Regina

Silva Regina

31. 3. - 4. 4. 2020

Profil

Za dobu více než dvacetiletého úspěšného trvání nesou veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA známku prestižní akce s vysokým odborným kreditem, která představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě. SILVA REGINA 2020 bude patřit mezi stěžejní středoevropské lesnické a myslivecké veletrhy. V lesnické části veletrhu najdou návštěvníci vše pro lesní hospodaření, případně pro údržbu porostů ve městech, budou probíhat i praktické ukázky použití strojů. Myslivecká část veletrhu se zaměří na prodej potřeb pro myslivost a pobyt v přírodě. Pro návštěvníky budou připravena také pódia se vzdělávacím i zábavným programem nebo restaurace se zvěřinovými specialitami, počítá se s vystoupeními trubačů, kynologů a sokolníků i odborným lesnickým doprovodným programem. V roce 2020 budou brněnské zemědělské a lesnické veletrhy rozšířeny o téma sportovního rybaření, které bude umístěno v pavilonu C.

Obory zastoupené na veletrhu

 • 37 Stroje, zařízení a pomůcky pro lesní semenářství
  • 37.01 Stupačkové, žebříkové aj. soupravy pro výstup do korun stromů
  • 37.02 Vysokozdvižné plošiny a jiné mechanické prostředky pro výstup do korun stromů
  • 37.03 Prostředky pro mechanizovaný sběr semen
  • 37.04 Zařízení pro separaci a úpravu semen
  • 37.05 Zařízení pro skladování a dopravu semen
  • 37.99 Stroje, zařízení a pomůcky pro lesní semenářství jiné
 • 38 Osivo a sadební materiál pro lesní hospodářství a městskou zeleň
  • 38.01 Osivo lesních dřevin
  • 38.02 Semenáčky a sazenice prostokořenné a obalované
  • 38.03 Poloodrostky a odrostky prostokořenné a obalované
  • 38.99 Osivo a sadební materiál pro lesní hospodářství a městskou zeleň jiné
 • 39 Stroje a zařízení pro likvidaci těžebních zbytků
  • 39.01 Stroje pro odstraňování těžebních zbytků
  • 39.02 Stroje pro klučení pařezů a stromů
  • 39.03 Frézy na pařezy v lesnictví
  • 39.99 Stroje a zařízení pro likvidaci těžebních zbytků jiné
 • 40 Stroje a zařízení pro lesní školky
  • 40.01 Stroje pro přípravu půdy v lesních školkách
  • 40.02 Secí stroje pro lesní školky
  • 40.03 Školkovací stroje
  • 40.04 Stroje pro podřezávání kořenů sazenic
  • 40.05 Stroje pro mechanické ošetřování sazenic
  • 40.06 Stroje a pomůcky pro aplikaci pesticidů v lesních školkách
  • 40.07 Zavlažovací systémy
  • 40.08 Stroje a zařízení pro výrobu obalených sazenic
  • 40.09 Stroje a zařízení pro sklizeň, manipulaci, dopravu a skladování sazenic
  • 40.10 Stroje a zařízení pro výrobu kompostů
  • 40.11 Speciální nářaďové traktory pro lesní školky (nářaďové traktory, malotraktory)
  • 40.12 Skleníky a fóliové kryty
  • 40.99 Stroje a zařízení pro lesní školky jiné
 • 41 Stroje a nářadí pro obnovu lesa
  • 41.01 Ruční nářadí
  • 41.02 Stroje pro odstraňování nežádoucích nárostů
  • 41.03 Stroje pro přípravu půdy
  • 41.04 Sázecí stroje
  • 41.05 Stroje pro mechanickou a chemickou melioraci lesních půd
  • 41.99 Stroje a nářadí pro obnovu lesa jiné
 • 42 Stroje a nářadí pro ošetřování a ochranu kultur a porostů
  • 42.01 Ruční nářadí pro vyžínání buřeně a likvidaci nárostů
  • 42.02 Motomanuální stroje pro mechanické ošetřování a ochranu kultur
  • 42.03 Pozemní aplikátory pesticidních látek
  • 42.04 Letecká aplikační zařízení
  • 42.05 Feromonové lapáky
  • 42.06 Stroje a zařízení pro hnojení lesních kultur a porostů
  • 42.07 Stroje pro výsadbu a údržbu městské zeleně
  • 42.08 Stroje, zařízení a pomůcky pro stromovou chirurgii
  • 42.99 Stroje a nářadí pro ošetřování a ochranu kultur a porostů jiné
 • 43 Stroje a nářadí pro výchovu mladých lesních porostů
  • 43.01 Ruční nářadí
  • 43.02 Ruční motorové stroje
   • 43.02.01 Motorové pily pro výchovu mladých lesních porostů
   • 43.02.02 Křovinořezy
   • 43.02.03 Ruční motorové stroje jiné
  • 43.03 Nesené a samochodné stroje
  • 43.04 Stroje pro vyvětvování porostů
  • 43.99 Stroje a nářadí pro výchovu mladých lesních porostů jiné
 • 44 Stroje a zařízení pro pěstování a prodej vánočních stromků
  • 44.01 Stroje pro plantážní způsob pěstování vánočních stromků
  • 44.02 Stroje pro úpravu a balení vánočních stromků
  • 44.99 Stroje a zařízení pro pěstování a prodej vánočních stromků jiné
 • 45 Stroje a nářadí pro lesní těžbu
  • 45.01 Ruční nářadí a pomůcky pro lesní těžbu
  • 45.02 Motorové pily a jejich příslušenství pro lesní těžbu
  • 45.03 Jednooperační a víceoperační těžební stroje
  • 45.04 Štěpkovací stroje
  • 45.05 Mobilní odkorňovací a manipulační stroje
  • 45.99 Stroje a nářadí pro lesní těžbu jiné
 • 46 Stroje pro soustřeďování dříví
  • 46.01 Lanové, řetězové a textilní úvazky, lana, kladky, příslušenství
  • 46.02 Traktorové navijáky
  • 46.03 Samohybné a přenosné navijáky
  • 46.04 Lesní lanovky a jejich součásti
  • 46.05 Univerzální kolové traktory a jejich adaptace pro lesnickou výrobu
  • 46.06 Speciální lesní kolové traktory a tahače
  • 46.07 Vyvážecí traktory
  • 46.08 Prostředky pro soustřeďování dříví koňskými potahy
  • 46.99 Stroje pro soustřeďování dříví jiné
 • 47 Stroje pro odvoz dříví
  • 47.01 Nákladní automobily, tahače a jejich příslušenství
  • 47.02 Návěsy, přívěsy, polopřívěsy, klanicové opleny a kontejnery
  • 47.03 Hydraulické jeřáby a ostatní manipulační prostředky
  • 47.04 Nakladače pro lesní hospodářství
  • 47.05 Vázací a fixační prostředky
  • 47.99 Stroje pro odvoz dříví jiné
 • 48 Stroje a zařízení pro provozní péči o stroje v lesním hospodářství
  • 48.01 Měřicí a diagnostická technika pro lesní hospodářství
  • 48.02 Servisní prostředky pro lesní hospodářství
  • 48.03 Mycí linky pro lesní hospodářství
  • 48.04 Technologie pečovatelské činnosti pro lesní hospodářství
  • 48.99 Stroje a zařízení pro provozní péči o stroje v lesním hospodářství
 • 49 Stroje a zařízení pro sklady dříví
  • 49.01 Skladové navijáky a dopravníky
  • 49.02 Jeřáby
  • 49.03 Čelní nakladače a vysokozdvižné vozíky
  • 49.04 Odkorňovací stroje
  • 49.05 Zkracovací stroje
  • 49.06 Štípací stroje
  • 49.07 Manipulační linky, soustavy strojů a příslušenství
  • 49.08 Měřicí zařízení a detektory kovů
  • 49.09 Zařízení pro dlouhodobé skladování dříví
  • 49.99 Stroje a zařízení pro sklady dříví jiné
 • 50 Stroje a zařízení pro přidruženou lesní výrobu
  • 50.01 Mobilní pily pro pořez kulatiny
  • 50.02 Pilařské technologie pro výrobu řeziva
   • 50.02.01 Stroje pro pořez kulatiny a rozmítání
   • 50.02.02 Zařízení pro dopravu, třídění a stohování řeziva
  • 50.03 Sušárny, zařízení a příslušenství pro napařování a impregnaci masivního dřeva
  • 50.99 Stroje a zařízení pro přidruženou lesní výrobu jiné
 • 51 Chemické prostředky pro lesní hospodářství
  • 51.01 Pesticidy pro lesní hospodářství
  • 51.02 Repelenty
  • 51.03 Feromony
  • 51.04 Hnojiva pro lesní hospodářství
  • 51.99 Chemické prostředky pro lesní hospodářství jiné
 • 52 Paliva a maziva pro stroje v lesním hospodářství
  • 52.01 Minerální paliva a maziva pro lesní hospodářství
  • 52.02 Biopaliva a biomaziva pro lesní hospodářství
  • 52.99 Paliva a maziva pro stroje v lesním hospodářství jiná
 • 53 Mobilní stroje a příslušenství v lesním hospodářství
  • 53.01 Kola, pneumatiky, pásy
  • 53.02 Řídicí a ovládací zařízení
  • 53.03 Terénní stroje pro dopravu osob a materiálů
  • 53.99 Mobilní stroje a příslušenství v lesním hospodářství jiné
 • 54 Stroje pro lesnické stavby
  • 54.01 Stroje pro výstavbu a údržbu lesní dopravní sítě
  • 54.99 Stroje pro lesnické stavby jiné
 • 55 Měřicí, detekční, řídicí a komunikační přístroje v lesním hospodářství
  • 55.01 Geodetické přístroje
  • 55.02 Hardware, software pro lesní hospodářství
  • 55.03 Vybavení specializovaných laboratoří pro lesní hospodářství
  • 55.04 Taxační přístroje
  • 55.05 Komunikační přístroje
  • 55.99 Měřicí, detekční, řídicí a komunikační přístroje v lesním hospodářství jiné
 • 56 Prostředky pro ochranu při práci v lesním hospodářství
  • 56.01 Osobní ochranné prostředky, oděvy a pomůcky pro lesní hospodářství
  • 56.99 Prostředky pro ochranu při práci v lesním hospodářství jiné
 • 57 Služby a pomůcky pro myslivost
  • 57.01 Chov a lov zvěře
  • 57.02 Lapací zařízení
  • 57.03 Vábničky
  • 57.04 Přikrmování zvěře
  • 57.05 Lovecké zbraně
  • 57.06 Lovecké střelivo
  • 57.07 Lovecká optika
  • 57.08 Služby a lovecké kanceláře
  • 57.09 Oblečení a potřeby pro myslivce
  • 57.10 Trofeje
  • 57.11 Pomůcky pro preparátory
  • 57.12 Preparace trofejí
  • 57.13 Štítky a řezbářské práce
  • 57.14 Umělecké předměty
  • 57.15 Stavba krmelců a posedů
  • 57.16 Knihy, časopisy, videokazety, CD s mysliveckou tématikou
  • 57.99 Služby a pomůcky pro myslivost jiné
 • 58 Výzkum, školství, služby, literatura v lesním hospodářství
  • 58.01 Mimoprodukční funkce lesa
  • 58.02 Lesnický výzkum
  • 58.03 Lesnické školství
  • 58.04 Poradenství v lesním hospodářství
  • 58.05 Hospodářská úprava lesů a lesnická politika
  • 58.06 Technické normy národní a mezinárodní pro lesní hospodářství
  • 58.07 Odborná lesnická literatura
  • 58.08 Obchodní společnosti v lesním hospodářství
  • 58.09 Legislativa lesního hospodářství
  • 58.10 Opravy a servis lesní techniky
  • 58.11 Zkušebnictví lesnických strojů a zařízení
  • 58.12 Svazy, asociace, státní správa v lesním hospodářství
  • 58.13 Profesní lesnické organizace
  • 58.14 Financování, úvěrování a leasing
  • 58.15 Export a import dřeva a prvovýrobků ze dřeva
  • 58.16 Produkce a obchod s lesní technikou v ČR
  • 58.99 Výzkum, školství, služby, literatura v lesním hospodářství jiné

Základní údaje

Název:
Silva Regina

Datum konání:
31. 3. - 4. 4. 2020

Místo konání:
Brno - výstaviště

Pořadatel:
Veletrhy Brno, a.s.

Webové stránky:
https://www.bvv.cz/silva-regina/silva-regina-2020/