Státy a regiony
Plochy
Veletrhy
PAV V / 059

Luminometr Kikkoman Smart

  • Obor:17 Vážicí, měřicí a laboratorní technika

Veletrh: SALIMATECH

Zastoupená firmou
QUALIFOOD s.r.o.
PAV V / 076

Mastersizer 3000 Malvern Panalytical

  • Obor:17.03.01 Přístroje pro chemické a fyzikální rozbory výrobků a surovin, včetně stanovení cizorodých látek

Veletrh: SALIMATECH

Zastoupená firmou
ANAMET s.r.o.
PAV V / 076

reometr Kinexus

  • Obor:17.03.01 Přístroje pro chemické a fyzikální rozbory výrobků a surovin, včetně stanovení cizorodých látek

Veletrh: SALIMATECH

Zastoupená firmou
ANAMET s.r.o.
PAV V / 076

spektrofotometr Konica Minolta CM-26dG

  • Obor:17.03 Laboratorní zařízení pro kontrolu jakosti potravin

Veletrh: SALIMATECH

Zastoupená firmou
ANAMET s.r.o.
PAV V / 076

spektrofotometr Konica Minolta CM-5

  • Obor:17.03 Laboratorní zařízení pro kontrolu jakosti potravin

Veletrh: SALIMATECH

Zastoupená firmou
ANAMET s.r.o.