Základní údaje

Office of Commercial Affairs in Prague, DITP

Address:
Holečkova 29
150 95, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 00444791
Phone: +420-606620535
WWW:  
Trade fair: SALIMATECH

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu