Státy a regiony
Plochy
Veletrhy

Vystavovatelé v oboru Hotová jídla, polévky, omáčky, lahůdkářské výrobky, zmrazené pokrmy:

Małopolska Regional Development Agency - Business in Małopolska

PAV V / 070

Malopolská regionální rozvojová agentura podporuje podniky z regionu Malopolska ...

Veletrh: SALIMATECH

Nasiako spol. s r.o.

PAV V / 066

Veletrh: SALIMATECH

Office of Commercial Affairs in Prague, DITP

PAV V / 098
PAV V / 098A

Veletrh: SALIMATECH

Uniconsulting, s.r.o.

PAV V / 097

Veletrh: SALIMATECH

Obor Hotová jídla, polévky, omáčky, lahůdkářské výrobky, zmrazené pokrmy