CZ

Unicode MD s.r.o.

Adresa:
Karlovo náměstí 161
393 01 Pelhřimov
Česká republika
IČO:
15824926
Telefon:
+420-565323039
+420-736770822
Umístění:
PAV V / 013
Veletrh:
EmbaxPrint
Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.

Profil

Tiskárny a snímače čárových kódů, terminály, etikety, fólie a aplikátory etiket.

Značky vystavovatele

Godex

55.11 Čtecí zařízení pro etikety

Unicode MD

55.07 Etiketovací stroje a zařízení

Firmy zastoupené vystavovatelem

Godex

Německo