Základní údaje

TOP ORGANIC s. r. o.

Address:
Záhradnícka 64
821 08, Bratislava
Slovakia
ID.NO.: 50376110
Phone:
WWW:  
Location:PAV A1 / 015
Trade fair: Salima

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories