Základní údaje

TOKA INDEVA - Tomáš Kašpar

Address:
Kirchstrasse 49
88138, Weissensberg
Germany
ID.NO.: 814314681
Phone: +49-83898512
Location:PAV V / 033
Trade fair: Inteco

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Industrial manipulators and materiál handling solutions.

Exhibitor's product categories