Základní údaje

TAXON, s.r.o.

Address:
č. p. 613
916 24, Horná Streda
Slovakia
ID.NO.: 36296732
Phone: +421-327797840
Location:PAV V / 068
Trade fair: Inteco

Company exhibits at stand:

RETIGO s.r.o.

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories