Základní údaje

Paragan s.r.o.

Address:
Lipnická 351
753 61, Hranice IV - Drahotuše
Czech Republic
ID.NO.: 25816268
Phone: +420-581698721
Location:PAV V / 001A
Trade fair: Salima

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 21.09 Transportation of food and semi-products

Product categorie: 58 Logistics