Základní údaje

MARCO Přerov s.r.o.

Address:
Wurmova 1047/22
750 02, Přerov
Czech Republic
ID.NO.: 25817469
Phone: +420-603487466
Location:PAV A2 / 063
Trade fair: Salima

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.02.03.02 Dried vegetables