Základní údaje

Korekt Plus s.r.o.

Address:
č. p. 237
044 61, Zlatá Idka
Slovakia
ID.NO.: 36601314
Phone: +421-556441730
Location:PAV G1 / 011
Trade fair: Embax

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 79 Polygraphic services