Základní údaje

Jan Zykmund

Address:
Pražská 2986
415 01, Teplice
Czech Republic
ID.NO.: 46073744
Phone: +420-608222551
Location:PAV A2 / 022
Trade fair: Salima

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's brands

Kotlíkové brambůrky

bramburky.cz/kotlikove
  • Product categorie: 07.02.02 Semi-products and products of potatoes

Originální hospodské brambůrky

bramburky.cz/ohb
  • Product categorie: 07.02.02 Semi-products and products of potatoes

Klasické brambůrky

bramburky.cz/klasicke
  • Product categorie: 07.02.02 Semi-products and products of potatoes

Like chips

bramburky.cz/like
  • Product categorie: 07.02.02 Semi-products and products of potatoes

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.02 Processed fruit and vegetables

Product categorie: 07.02.02 Semi-products and products of potatoes