Základní údaje

Hanna Maria Therapy

Address:
Polní 226
533 52, Srch
Czech Republic
ID.NO.: 28828259
Phone: +420-602121463
Location:PAV A2 / 025
Trade fair: Salima

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09.02 Teas