Základní údaje

GurmEko s.r.o.

Adresa:
Počernická 264
250 73, Radonice
Česká republika
IČO: 25133284
Telefon: +420-800100377

GurmEko s.r.o. Organizační složka Slovensko

Adresa:
Bystrická cesta 45
034 01, Ružomberok
Slovensko
Telefon: +421-917474040
Umístění:PAV V / 096
Veletrh: Salima

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Jsme moderní rodinná firma, která v roce 2016 oslavila 25 let svého působení na trzích České republiky, Slovenské republiky a Maďarska. Za dobu naší existence na těchto trzích jsme vnímáni našimi zákazníky za stabilní firmu s orientací na kvalitu produktů, nesoucích naši značku.
Předmětem naší činnosti je zpracování koření, sušené zeleniny a ovoce, olejnatých semen, výroba kořenících a potravinových přípravků a směsí, marinád, na trh dodáváme ale i tekuté omáčky. Naše produkty jsou určeny především pro profesionály v segmentech gastronomie a výroby potravin a tento vztah vytváří profesionály i z našich zaměstnanců.
Jak pro gastronomii, tak pro výrobu potravin se snažíme nabídnout našim zákazníkům co nejširší sortiment produktů (více než 1 000 položek), a to nejen z hlediska balení, ale i z pohledu jakostních a cenových.
Jen málo koření a některých druhů sušené zeleniny nebo ovoce lze nakupovat na českém trhu. Pokud je to možné, preferujeme v těchto případech české prvovýrobce. Jinak je cesta koření z produkčních oblastí do Střední Evropy složitá a logistické náklady se v mnoha případech negativně a nevypočitatelně promítají do nákladů a ceny koření.
Rok 2018 byl vyhlášen rokem rodinného podnikání, podnikání, které není anonymní, ale pod kterým jsou podepsáni konkrétní lidé, zainteresovaní svým jménem za kvalitu a bezpečnost produktů, za udržování vztahů se svými zákazníky, za dobré jméno značky. Na těchto principech však chceme stavět i do budoucnosti.

Certifikáty

IFS - Food
ESA
ABCert