Základní údaje

Foodex s. r. o.

Address:
Tovární 1
643 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 25188623
Phone: +420-549255555
Location:PAV A1 / 010
Trade fair: Salima

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 09 Coffee, tea, cocoa