Základní údaje

Edwin Ozimek, s.r.o.

Address:
Jeseniova 1438/110
130 00, Praha
Czech Republic
ID.NO.: 28518144
Phone: +420-271772322
Location:PAV A2 / 068
Trade fair: Salima

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories