Základní údaje

Diana Company, s.r.o.

Address:
Rumunská 8
120 00, Praha 2
Czech Republic
ID.NO.: 60469463
Phone: +420-222511196
Location:PAV A2 / 051
Trade fair: Salima

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories