Základní údaje

Color-mix

Address:
Pleśna 303
33-171, Pleśna
Poland
ID.NO.:  
Phone: +48-146798865
WWW:  
Location:PAV G1 / 026
Trade fair: Embax

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories