Základní údaje

ATOZ Marketing Services spol. s r. o.

Address:
Holečkova 29
150 95, Praha 5
Czech Republic
ID.NO.: 48117706
Phone: +420-246007217
+420-630173101
Location:PAV G1 / 067
Trade fair: Embax

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories