Základní údaje

ASTON ABORA s.r.o.

Adresa:
K Dálnici 334
251 01, Světice
Česká republika
IČO: 25628046
Telefon: +420-321571616
Umístění:PAV G1 / 016
Veletrh: Embax

Firma vystavuje na stánku:

WIPOTEC-OCS

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu

Profil

Označování produkce etiketou, kontrola hmotnosti a detekce kontaminovaných produktů.