Základní údaje

AMON UH, s.r.o.

Address:
Náměstí Hrdinů 470
686 03, Staré Město
Czech Republic
ID.NO.: 28343883
Phone: +420-572554662
Location:PAV A2 / 015
Trade fair: Vinex

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu