Základní údaje

Vaněček Martin

Address:
Horní Záhoří 8
398 18, Záhoří
Czech Republic
ID.NO.: 48216356
Phone: +420-774517887
Location:PAV A1 / 123

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.01 Fishing tackle