Základní údaje

STANO, spol. s r.o.

Address:
Pivovarská 23
984 01, Vidiná
Slovakia
ID.NO.:  
Phone: +905910979
Location:PAV A1 / 153

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05.01 Fishing tackle