Základní údaje

LepLep, Monika Janáčková

Address:
Podnikatelská 565
198 00, Praha 9
Czech Republic
ID.NO.: 87809184
Phone: +420-608040150
Location:PAV A2 / 216

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 05 Fishing