Základní údaje

Tyflografické pomůcky - František Ficián

Address:
Rumiště 11
602 00, Brno
Czech Republic
ID.NO.: 61427861
Phone: +420-603810659
Location:PAV A2 / 035

Umístění v areálu výstavište

Click on a highlighted pavilion to display the stand-location.
Konkrétní stánek v pavilonu

Exhibitor's product categories

Product categorie: 07.09.04 Ergotherapeutic workrooms