Základní údaje

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Adresa:
Velké náměstí 37
500 01, Hradec Králové
Česká republika
IČO: 40614603
Telefon: +420-491424142
Umístění:PAV A2 / 007

Umístění v areálu výstavište

Kliknutím na zvýrazněný pavilon zobrazíte umístění stánku.
Konkrétní stánek v pavilonu